- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Diễn biến ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 


 Ngày 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo một số vụ địa phương, các ban đảng Trung ương. Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XIII cùng 349 đại biểu đại diện gần 20.000 đảng viên của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Ngày làm việc thứ ba, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025


 

Các đại biểu dự Đại hội

 

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí:  Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, đồng chí Phạm Văn Hậu, đồng chí Trần Quốc Nam, đồng chí Trần Minh Lực, đồng chí Lê Văn Bình, đồng chí Nguyễn Long Biên, đồng chí Phan Tấn Cảnh, đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, đồng chí Trần Minh Nam, đồng chí Nguyễn Thanh, đồng chí Chamaléa Thị Thủy, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, đồng chí Lưu Xuân Phương, đồng chí Nguyễn Thế Hùng. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV; các đồng chí Phạm Văn Hậu, Trần Quốc Nam được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí: Hà Thị Thanh Bình, Lê Quang Cảnh, Nguyễn Như Chất, Nguyễn Võ Thị Chi, Huỳnh Huy Hoàng, Lê Duy Linh, Nguyễn Minh Lượng, Lê Thị Phụng, Nguyễn Thanh, Ngô Thị Bích Thảo. Đồng chí Nguyễn Thanh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV. Tiếp đó, Đại hội đã thảo luận phương án nhân sự đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến hành bầu đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đồng chí, trong đó có 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội tiếp tục báo cáo tham luận: Đồng chí: Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham luận nội dung “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng chí Trần Minh Lực - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham luận nội dung về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025”.  Đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tham luận với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Huệ Khải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tham luận “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương giai đoạn 2020-2025”. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham gia tham luận về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng”. Đồng chí Phạm Văn Binh - Bí thư huyện ủy Ninh Phước tham luận nội dung: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo đột phá cho phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn huyện Ninh Phước” Đồng chí Mẫu Thái Phương - Bí thư huyện uỷ Bác Ái phát biểu tham luận với chủ đề “Lãnh đạo đẩy mạnh giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025” Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tham luận “Lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Long Biên - Giám đốc Sở Nội vụ tham luận về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hành chính công”. Trong buổi chiều, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục tham luận với những vấn đề trọng tâm: Đồng chí Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu”. Đồng chí Phạm Đăng Thành - Giám đốc Sở Công thương tham gia tham luận với nội dung “Tập trung xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước”. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kết luận, tiếp thu ý kiến góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gồm 47 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy kết quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII và những khóa trước đây; không ngừng học tập nâng cao năng lực lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tăng cường xây dựng Ban Chấp hành đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quán triệt và vận dụng sát đúng các quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương vào thực tiễn tình hình địa phương; lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ mới đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.


Đại hội đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII không tham gia BCH khóa XIV: đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Khuê - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Sở Tài Chính; đồng chí Phạm Đồng - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; đồng chí Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Hà Anh Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; đồng chí Nguyễn Quang Huỳnh - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng; đồng chí Kiều Như Bổn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Văn Hoa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Hà - Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; đồng chí Hồ Văn Hùng - nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Luyện, nguyên Bí thư Huyện uỷ Ninh Phước. Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII không tham gia BCH khóa XIV. Đồng thời mong muốn thời gian tới, dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước, cho Nhân dân và cho quê hương Ninh Thuận.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII không tham gia BCH khóa XIV

 

Cũng tại phiên làm việc buổi chiều, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát và giúp nhân dân một số tỉnh miền Trung xảy ra lũ lụt nghiêm trọng sớm ổn định cuộc sống, Ban Tổ chức Đại hội thống nhất tổ chức vận động đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phát đi lời kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, đồng chí Phan Hữu Đức - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, UBMTTQVN tỉnh đã trích Quỹ cứu trợ 500 triệu đồng chuyển kịp thời đến các tỉnh miền Trung và kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự Đại hội dành tình cảm, sự sẻ chia, đóng góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tại Đại hội, các đại biểu đã quyên góp được 103.020.000 (Một trăm lẻ ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng), góp phần giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt vượt qua khó khăn, mất mát, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

 

Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

 

Tiếp đó, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đại hội nhất trí mục tiêu trong giai đoạn tới là: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, Nghị quyết xác định: Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm. Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm khoảng 41-42% GRDP của tỉnh. GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 18-19%, công nghiệp - xây dựng chiếm 42-43%, dịch vụ chiếm 39-40%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng. Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng năm; có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 33%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Về môi trường: Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%. Về quốc phòng - an ninh: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm đạt 70% trở lên. Tỷ lệ  đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 25% trở lên. Về xây dựng Đảng: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; hằng năm kết nạp từ 800-900 đảng viên. Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và các nhóm giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, xác định một số giải pháp trọng tâm như: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Xây dựng bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác nội chính. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các ban đảng, các bộ, ngành trung ương; là kết quả của quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự của các tiểu ban, các bộ phận giúp việc và tập thể BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, sự đóng góp ý kiến thẳng thắn với tinh thần xây dựng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đó cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là kết quả của trí tuệ tập thể đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.


Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là sự khẳng định quyết tâm, niềm tin tưởng của Đảng bộ Ninh Thuận vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa; con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.


Biên tập: Thúy Hằng.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Cô giáo Trần Phạm Mai Duy tâm huyết với nghề(23/11/2020)
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận thắp sáng hy vọng cho trẻ khuyết tật(23/11/2020)
 
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất từng bước đưa nông sản sạch đến với người tiêu dùng(23/11/2020)
 
Không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tài xế xe tải gây tại nạn giao thông(23/11/2020)
 
Đoàn công tác liên Bộ thăm và làm việc tại Hợp tác xã Evergreen Ninh Thuận(20/11/2020)
 
Đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp trong mô hình Hợp tác xã kiểu mới(20/11/2020)
 
Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020(20/11/2020)
 
12345
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
8348695
44293
Designed by NinhThuanSoft