- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                                      - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                         - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Tin trong nước
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 


Luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, bám sát thực tiễn


TP hỗ trợ 1,3 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, chiều 15/10, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trình bày Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: hcmcpv.


Báo cáo kiểm điểm nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, TP. Hồ Chí Minh phải xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài, nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo, đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp. Tinh thần là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế cả nước.


Bên cạnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đấu tranh ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích, khắc phục kịp thời sai phạm của các cơ quan báo chí.


Báo cáo kiểm điểm cũng chỉ rõ trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực chất hơn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn của TP.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo và tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng chương trình phối hợp trong hoạt động giám sát, phát huy hiệu quả, vai trò của từng tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, khắc phục sự trùng lắp. Đặc biệt, đổi mới cách làm và hình thức, khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tiềm lực, huy động nguồn lực thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống Nhân dân.


Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài của một số người dân liên quan đến thực hiện quy hoạch, gắn với chỉ đạo tập trung, phối hợp với các bộ - ngành Trung ương khẩn trương triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ, xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, vận động, thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân, vận dụng chính sách phù hợp với quy định của luật pháp nhằm có thể đáp ứng một cách tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân.


Ngoài ra, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; tiếp tục mở rộng phân cấp, ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; chuẩn bị nội dung và tổ chức điều hành các Hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy được đổi mới theo hướng phát huy trách nhiệm của từng đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Trong giải quyết công việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và người đứng đầu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm dân chủ trong thảo luận và ban hành các quyết định; tạo điều kiện cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên phát huy vai trò trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.


Trong chương trình làm việc buổi chiều 15/10, ngoài lắng nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, các đại biểu cũng chia thành 20 tổ thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.


Ngày 16/10, dự kiến trong buổi sáng đại hội sẽ nghe trình bày khoảng 15 tham luận; và tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI. Trong buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận về công tác nhân sự; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ TP đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.


*Trong buổi họp báo chiều tối 15/10, sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa, không nhận hoa chúc mừng, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung. Thường trực Thành ủy đã chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung, với số tiền 1,3 tỷ đồng./.Theo dangcongsan.vn


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
6020897
70738
Designed by NinhThuanSoft