- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                                      - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                         - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 09/10/2020(10/10/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 02/10/2020(02/10/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 24/09/2020(26/09/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 11/09/2020(11/09/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 04/09/2020(05/09/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 28/08/2020(29/08/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 14/08/2020(14/08/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 07/08/2020(07/08/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 24/07/2020(24/07/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 10/07/2020(10/07/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 03/07/2020(04/07/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 26/06/2020(26/06/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 12/06/2020(13/06/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 05/06/2020(05/06/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 29/05/2020(29/05/2020)
 
123
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
6646927
64956
Designed by NinhThuanSoft