- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 12-2020(10/12/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 11-2020(12/11/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 10-2020(09/10/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 09-2020(10/09/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 08-2020(13/08/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 07-2020(09/07/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 06-2020(11/06/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 05-2020(14/05/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 04-2020(09/04/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 03-2020(13/03/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 02-2020(13/03/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tết 2020(24/01/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 01-2020(09/01/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 12-2019(12/12/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 11-2019(15/11/2019)
 
12
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
14566269
17898
Designed by NinhThuanSoft