- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 12/01/2021(12/01/2021)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 05/01/2021(05/01/2021)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 29/12/2020(29/12/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 22/12/2020(22/12/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 15/12/2020(15/12/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 08/12/2020(08/12/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 01/12/2020(01/12/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 24/11/2020(24/11/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 17/11/2020(17/11/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 10/11/2020(10/11/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 03/11/2020(03/11/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 27/10/2020(27/10/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 20/10/2020(20/10/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 13/10/2020(13/10/2020)
 
Ninh Thuận – Xanh - Sạch - Đẹp - Ngày 06/10/2020(06/10/2020)
 
1234
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
14568691
20320
Designed by NinhThuanSoft