* Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ!                  * Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp  nghĩa” hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)!                  * Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)!                           * Chào mừng 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2021)!                    * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                  * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!                            * Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                     * Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                       * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                    * Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!                  * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 11-01-2021(12/01/2021)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 08-01-2021(09/01/2021)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 06-01-2021(07/01/2021)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 04-01-2021(05/01/2021)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 01-01-2021(02/01/2021)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 30-12-2020(31/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 28-12-2020(29/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 25-12-2020(26/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 23-12-2020(24/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 21-12-2020(22/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 18-12-2020(18/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 16-12-2020(17/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 14-12-2020(15/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 11-12-2020(12/12/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 09-12-2020(10/12/2020)
 
12345678910...
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
22110337
13399
Designed by NinhThuanSoft