- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ(08/01/2021)
 
Giải quyết lao động nông thôn từ những nông trại kỹ thuật cao(08/01/2021)
 
Thuận Bắc thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương(08/01/2021)
 
Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp bởi dịch Covid-19(08/01/2021)
 
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường công tác giới thiệu việc làm online(08/01/2021)
 
Ninh Thuận nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu lao động(18/11/2020)
 
Bảo hiểm Daichi-Life - Giới thiệu việc làm cho người lao động trong mùa dịch Covid-19(06/11/2020)
 
Bảo hiểm thất nghiệp - Phao cứu sinh của người lao động trong mùa dịch Covid-19(22/09/2020)
 
Doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động nông thôn(18/09/2020)
 
Trung tâm dịch vụ việc làm chung tay phòng chống dịch Covid-19(17/09/2020)
 
Sàn giao dịch việc làm - Nơi kết nối người lao động và doanh nghiệp(17/09/2020)
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
14567378
19007
Designed by NinhThuanSoft