- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 12-01-2021(12/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 11-01-2021(12/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 11-01-2021(10/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 10-01-2021(10/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 09-01-2021(10/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 09-01-2021(09/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 08-01-2021(09/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 08-01-2021(08/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 07-01-2021(08/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 07-01-2021(07/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 06-01-2021(07/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 06-01-2021(06/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 05-01-2021(06/01/2021)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 05-01-2021(05/01/2021)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 04-01-2021(05/01/2021)
 
12345678910...
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
14568854
20483
Designed by NinhThuanSoft