- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Tin trong nước
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 


Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần hóa

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công kiểm tra dây chuyền sản xuất tại một phân xưởng may xuất khẩu.

Tại TP Hồ Chí Minh, có khá nhiều doanh nghiệp (DN) nhà nước chuyển sang mô hình DN cổ phần hóa (CPH). Hoạt động của tổ chức đảng tại các DN này gặp một số khó khăn nhất định. Từ thực tiễn, không ít tổ chức đảng đã chủ động kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, qua đó xây dựng lòng tin đối với người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị…


Khẳng định vai trò của tổ chức đảng, đảng viên


Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Đảng ủy viên, Giám đốc nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần (CP) Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công chia sẻ: Mặc dù ngành dệt may bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, nhưng đến nay, gần 6.500 công nhân của công ty chưa hề bị cắt giảm, toàn bộ chế độ vẫn được bảo đảm. Để duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và hiệu quả không chỉ nhờ vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc mà còn là sự định hướng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Đó cũng chính là bí quyết của phương thức “hai trong một”: Đảng ủy đóng vai trò lãnh đạo và luôn song hành với Ban Chấp hành Công đoàn trong mọi hoạt động tại công ty.


Gần 30 năm hoạt động, năm 2009, Công ty CP Dệt may Thành Công thoái hết vốn nhà nước và chuyển thành Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công với 100% vốn của Hàn Quốc. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, thời điểm đó, Ban giám đốc mới vẫn còn dè dặt và chưa “sẵn sàng” với hoạt động của tổ chức đảng. Trong khi hầu hết các đồng chí trong cấp ủy đều giữ vị trí chủ chốt tại DN như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc nhân sự, trưởng các bộ phận, Chủ tịch Công đoàn và điều quan trọng là họ đều nhận thấy năng lực thật sự của đảng viên, cho nên cần phải phát huy vai trò của đảng viên và tổ chức đảng tại DN.


Đảng ủy công ty xác định phải lãnh đạo tổ chức công đoàn tại DN hoạt động thật sự hiệu quả. Đảng ủy đã lựa chọn, đưa những đảng viên có năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Công đoàn, vừa để xây dựng các chính sách chăm lo quyền lợi cho người lao động, vừa tham gia đóng góp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, tạo sự đồng thuận ngày càng cao. Quá trình hoạt động cho thấy, Đảng bộ Công ty đã góp phần tích cực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.


Theo Đảng ủy Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, từ năm 2015 đến 2019, doanh thu của DN tăng bình quân 11,7%/năm; lợi nhuận tăng bình quân 12,18%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 11,4%/năm. Từ 50 đảng viên vào năm 2010, đến nay, Đảng bộ Công ty đã có 80 đảng viên (có năm kết nạp hơn 10 đảng viên). Nhiều đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt tại DN.


Hoạt động theo mô hình DN cổ phần (Nhà nước sở hữu 49% vốn điều lệ), Đảng ủy Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) không có cán bộ chuyên trách công tác đảng; các đồng chí cấp ủy viên đều kiêm nhiệm nhiều công tác chuyên môn. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng tại DN, Đảng ủy Công ty đã chủ động phân công, phân nhiệm để lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN.


 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cholimex Trần Thị Thanh Nhàn cho biết, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động khi triển khai kế hoạch và trong suốt quá trình CPH. Cùng với đó, Đảng ủy cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty quan tâm tuyên truyền, phổ biến đến người lao động các quy định về CPH, về chế độ chính sách và tiến độ thực hiện. Việc giải quyết chính sách dôi dư dựa trên cơ sở rà soát thực trạng lao động, trao đổi cụ thể với người lao động cho nên không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Thông qua cán bộ, đảng viên trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty, Đảng ủy Cholimex còn chủ động tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm của công ty đề ra.


“Thời gian qua, cấp ủy được tín nhiệm và có uy tín với đối tác cho nên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc rất ủng hộ tổ chức đảng tại DN. Thực tế cũng cho thấy, những việc làm của Đảng ủy là thiết thực, gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời có chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm nâng cao đời sống của người lao động”, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn cho biết thêm.


Hiện, Cholimex có một công ty con và tám công ty liên kết. Đảng bộ Cholimex có ba đảng bộ bộ phận và bốn chi bộ trực thuộc với 187 đảng viên...


Đảng viên đi đầu, nêu gương


Đã có hai nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy và hiện là Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đúc kết: Đối với những DN CPH, nhất là DN 100% vốn nước ngoài, phải xây dựng được quy chế phối hợp giữa đảng ủy, công đoàn và Tổng Giám đốc. Đây chính là bản thỏa ước, “điều kiện cần” để các bên thực hiện nhiệm vụ của mình, trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác tốt với Ban lãnh đạo Công ty vì sự phát triển bền vững của DN và lợi ích của người lao động. Cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thành Công thường xuyên rà soát quy chế phối hợp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định của Nhà nước nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cho DN cũng như nâng cao đời sống của người lao động. Các đảng viên phải phát huy được tính xung kích, nhất là phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, thật sự là tấm gương sáng cho người lao động noi theo.


Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn cho rằng, luôn giữ vững nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh chính là nền tảng quan trọng để Cholimex sau khi CPH vẫn duy trì ổn định và hiệu quả hoạt động của Đảng ủy và hai đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên).


Đảng viên Lê Đức Anh, Phó Giám đốc xưởng chế biến thuộc Công ty CP Chế biến thực phẩm Cholimex (công ty con của Cholimex) chia sẻ: “Đảng viên luôn quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ do chi bộ, chi ủy đề ra hằng năm gắn chặt với việc thi đua sản xuất, kinh doanh, phát huy các sáng kiến tại đơn vị. Trong đó, mỗi đảng viên đều gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là động lực để cả tập thể người lao động noi theo.


Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh gồm có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 6.200 đảng viên đang làm việc tại các DN, trong đó có nhiều DN CPH. Đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhìn nhận: Thực tế thời gian qua cho thấy không ít tổ chức cơ sở đảng hoạt động tại các DN CPH đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của DN. Để có được những kết quả này đòi hỏi phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy và ban điều hành DN. Trong đó, chú trọng việc đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đưa ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với vai trò nòng cốt của đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy và các đoàn thể phải phối hợp triển khai tốt các phong trào thi đua sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Đảng viên phải phát huy vai trò đi đầu, nêu gương để người lao động noi theo, từ đó phát hiện thêm nhiều nhân tố điển hình cho đơn vị...


Hiện nay, điểm hạn chế, yếu kém của không ít tổ chức đảng tại DN CPH là công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của cấp ủy đảng tại một số DN chưa được phát huy đầy đủ; trình độ, năng lực của một số đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy còn hạn chế, một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở còn thiếu gương mẫu trong học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong DN CPH, các cấp ủy đảng phải thật sự đổi mới về phương thức hoạt động, tư duy lãnh đạo, hướng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ chế phối hợp và tạo dựng mối quan hệ hài hòa trong DN vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của DN và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh... Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các DN CPH, giữ vững được vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng và phù hợp quy chế làm việc của từng DN, phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất, làm cho tổ chức đảng ở DN vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm kiện toàn nâng cao chất lượng cấp ủy và chất lượng sinh hoạt đảng cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng DN. Từ đó, nâng cao uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố lòng tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm gắn bó với DN, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đơn vị phát triển bền vững.Theo nhandan.com.vn


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
1377561
46295
Designed by NinhThuanSoft