- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2021) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021)!                             - Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước!                                  - Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!                       - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!                          - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!                                  - Phát huy truyền thống cách mạng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                                      - Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                            - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                      - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                                    - Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!                                - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!                            
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Tin trong nước
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Thứ tư, ngày 7-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ngày 07/4/2021.


Buổi sáng


Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Ðoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ÐBQH) về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.


i) Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau:


+ Ðối với danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,17% tổng số ÐBQH), trong đó có 452 đại biểu tán thành (bằng 94,17% tổng số ÐBQH);


+ Ðối với danh sách bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,79% tổng số ÐBQH), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số ÐBQH).


ii) Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:


+ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV Bùi Văn Cường: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96,25% tổng số ÐBQH); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2,71% tổng số ÐBQH).


+ Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội khóa XIV Vũ Hải Hà: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 459 phiếu đồng ý (bằng 95,63% tổng số ÐBQH); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3,33% tổng số ÐBQH).


+ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV Lê Quang Huy: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98,33% tổng số ÐBQH); 3 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số ÐBQH).


+ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV Nguyễn Ðắc Vinh: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96,25% tổng số ÐBQH); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2,71% tổng số ÐBQH).


+ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trần Sỹ Thanh: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94,58% tổng số ÐBQH); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4,38% tổng số ÐBQH).


Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau:


i) Ðối với Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,46% tổng số ÐBQH), trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 96,46% tổng số ÐBQH).


ii) Ðối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,88% tổng số ÐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 96,88% tổng số ÐBQH).


iii) Ðối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,25% tổng số ÐBQH), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96,25% tổng số ÐBQH).


Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe các Tờ trình sau: i) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; ii) Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Ðình Huệ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; iii) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Ðoàn về các nội dung các tờ trình nêu trên.


Buổi chiều


Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Ðoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:


i) Ðối với Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ:


+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97,50% tổng số ÐBQH); 8 phiếu không đồng ý (bằng 1,67% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96,04% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số ÐBQH); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1,88% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 465 phiếu đồng ý (bằng 96,88% tổng số ÐBQH); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0,41% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94,58% tổng số ÐBQH); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2,71% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96,67% tổng số ÐBQH); 3 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96,46% tổng số ÐBQH); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0,83% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðỗ Văn Chiến: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96,46% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số ÐBQH); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1,88% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96,04% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo Phùng Xuân Nhạ: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 457 phiếu đồng ý (bằng 95,21% tổng số ÐBQH); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2,08% tổng số ÐBQH).


+ Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số ÐBQH); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1,88% tổng số ÐBQH).


+ Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96,04% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


ii) Ðối với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia:


+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97,50% tổng số ÐBQH); 8 phiếu không đồng ý (bằng 1,66% tổng số ÐBQH).


+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Ðặng Thị Ngọc Thịnh: có 473 phiếu hợp lệ, 3 phiếu không hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97,50% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phạm Minh Chính: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98,33% tổng số ÐBQH); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0,83% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Ngô Xuân Lịch: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Uông Chu Lưu: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98,33% tổng số ÐBQH); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0,83% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Văn Túy: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc: có 476 phiếu hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98,13% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Vĩnh Tân: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quốc Phong: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số ÐBQH).


iii) Về một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh:


+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thị Kim Ngân: có 474 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 469 phiếu đồng ý (bằng 97,71% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ngô Xuân Lịch: có 468 phiếu hợp lệ, 8 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96,25% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).


+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 460 phiếu đồng ý (bằng 95,83% tổng số ÐBQH); 7 phiếu không đồng ý (bằng 1,46% tổng số ÐBQH).


Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau:


i) Ðối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,21% tổng số ÐBQH), trong đó có 454 đại biểu tán thành (bằng 94,58% tổng số ÐBQH); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số ÐBQH); có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ÐBQH).


ii) Ðối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,54% tổng số ÐBQH), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 92,92% tổng số ÐBQH); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ÐBQH); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ÐBQH).


iii) Ðối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,17% tổng số ÐBQH), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93,54% tổng số ÐBQH); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ÐBQH); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ÐBQH).


Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Ðoàn về nội dung này.


Thứ năm, ngày 8-4-2021, Buổi sáng, i) Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; ii) Quốc hội nghe Tờ trình về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Ðoàn về nội dung này. Buổi chiều, i) Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ii) Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; iii) Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước (nội dung này được Ðài Tiếng nói Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp).Theo nhandan.com.vn


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
17498793
32617
Designed by NinhThuanSoft