- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2021) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021)!                             - Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước!                                  - Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!                       - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!                          - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!                                  - Phát huy truyền thống cách mạng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                                      - Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                            - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                      - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                                    - Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!                                - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!                            
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (10-6-20)(11/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (09-6-20)(10/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (08-6-20)(09/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (07-6-20)(08/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (06-6-20)(07/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (05-6-20)(06/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (04-6-20)(05/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (03-6-20)(04/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (02-6-20)(03/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (01-6-20)(02/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (31-5-20)(01/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (30-5-20)(01/06/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (29-5-20)(30/05/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (28-5-20)(29/05/2020)
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (27-5-20)(28/05/2020)
 
12
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
17497142
30966
Designed by NinhThuanSoft