- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!                - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!                  - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!                 - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!                - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!             - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !            - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 !                - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!              - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!               - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2020 theo Chương trình Điều tra thống kê quốc gia hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Theo đó, điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là sử dụng bảng hỏi điều tra trực tuyến, giúp tiết kiệm nguồn lực, xử lý, tổng hợp số liệu nhanh, chính xác và công bố sớm kết quả điều tra…, đồng thời, doanh nghiệp được cấp mật khẩu để truy cập trang web điều hành điều tra doanh nghiệp và thực hiện kê khai thông tin vào webform theo thời gian qui định. Trong điều tra doanh nghiệp năm 2020, giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời số liệu vào phiếu điều tra theo Luật định.


Điều tra doanh nghiệp năm 2020 triển khai thu thập số liệu từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020./.


Biên tập: Bạch Hải

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
64344
1435
Designed by NinhThuanSoft