SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN DO DỊCH BỆNH COVID - 19.                     Căn cứ Công văn số 374/UBND-VXNV ngày 15-2-2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 vì dịch bệnh Covid - 19 và Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14-2-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch Covid - 19. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhà trường trên toàn tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid – 19 đến hết tháng 2 năm 2020 ( từ ngày 17-2-2020 đến hết ngày 29-2-2020). Các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Sở Giáo dục Đào tạo thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở biết thực hiện./.                                        

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tết 2020(24/01/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 01-2020(09/01/2020)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 12-2019(12/12/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 11-2019(15/11/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 10-2019(15/10/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 09-2019(12/09/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 08-2019(08/08/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 07-2019(11/07/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 06-2019(14/06/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 05-2019(09/05/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 04-2019(11/04/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 03-2019(15/03/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 02-2019(11/02/2019)
 
Pháp luật và Cuộc sống - Tháng 01-2019(10/01/2019)
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5772765
793
Designed by NinhThuanSoft