Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 02-2020(19/02/2020)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tết 2020(24/01/2020)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 01-2020(16/01/2020)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 12-2019(18/12/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 11-2019(21/11/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 10-2019(17/10/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 09-2019(18/09/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 08-2019(15/08/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 07-2019(17/07/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 06-2019(17/07/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 05-2019(15/05/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 04-2019(18/04/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 03-2019(20/03/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tết 01-2019(21/02/2019)
 
Vì chủ quyền an ninh biên giới - Tháng 02-2019(21/02/2019)
 
12
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5809112
2787
Designed by NinhThuanSoft