Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 28-11-2019(28/11/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 27-10-2019(28/10/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 29-09-2019(30/09/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 25-08-2019(26/08/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 28-07-2019(26/07/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 28-04-2019(02/05/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 31-03-2019(01/04/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 24-02-2019(25/02/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 27-01-2019(28/01/2019)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 30-12-2018(31/12/2018)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 25-11-2018(26/11/2018)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 28-10-2018(29/10/2018)
 
Dân hỏi – Lãnh đạo sở, ngành trả lời - Ngày 07-10-2018(08/10/2018)
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5808909
2584
Designed by NinhThuanSoft