Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 26-02-2020(27/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 24-02-2020(25/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 21-02-2020(22/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 19-02-2020(20/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 17-02-2020(18/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 14-02-2020(15/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 12-02-2020(13/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 10-02-2020(11/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 07-02-2020(08/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 05-02-2020(06/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 03-02-2020(04/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 31-01-2020(01/02/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 29-01-2020(31/01/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 20-01-2020(21/01/2020)
 
Nói không với thực phẩm bẩn - Ngày 17-01-2020(18/01/2020)
 
12345678910...
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5809133
2808
Designed by NinhThuanSoft