- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Phóng sự: Nêu cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn VSLĐ(30/10/2020)
 
Phóng sự:Dấu ấn ninh thuận nhiệm kỳ 2015-2020(27/10/2020)
 
Phóng sự:Tự giới thiệu rửa tay với xà phòng(23/10/2020)
 
Phóng sự:Ninh phước hoàn thành huyện nông thôn mới(22/10/2020)
 
Phóng sự: Kết quả bước đầu thực hiện bình đẳng giới trên dịa bàn tỉnh(21/10/2020)
 
Phóng sự: Phụ nữ Ninh Thuân với đề án hổ trợ phụ nữ khởi nghiệp(21/10/2020)
 
Phóng sự: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác ATVSLD(02/10/2020)
 
Phóng sự: Nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng công trình cấp nước sạch(23/09/2020)
 
Phóng sự: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả(19/09/2020)
 
Phóng sự: Xây dựng xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em(24/08/2020)
 
Phóng sự: Xây dựng văn hóa giao thông từ tộc họ(21/08/2020)
 
Phóng sự: Huyện thuận bắc nổ lực vượt khó để phát triễn(13/08/2020)
 
Phóng sự: Đảng bộ khối các CQ-DN tỉnh một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn(10/08/2020)
 
Phóng sự: Ninh phước những đột phá trông nhiệm kỳ 2015-2020(04/08/2020)
 
Phóng sự: Công tác đền ơn đáp nghĩa trách nhiệm và nghĩa tình(26/07/2020)
 
123456789
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
8416892
33308
Designed by NinhThuanSoft