Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 27-02-2020(27/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 26-02-2020(27/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 26-02-2020(26/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 25-02-2020(26/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 25-02-2020(25/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 24-02-2020(25/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 24-02-2020(23/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 23-02-2020(23/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 22-02-2020(23/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 22-02-2020(22/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 21-02-2020(22/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 21-02-2020(21/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 20-02-2020(21/02/2020)
 
Ninh Thuận ngày mới - Ngày 20-02-2020(20/02/2020)
 
Thời sự tối 19h45 - Ngày 19-02-2020(20/02/2020)
 
12345678910...
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5809009
2684
Designed by NinhThuanSoft