Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 14/02/2020(14/02/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 07/02/2020(08/02/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 31/01/2020(03/02/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng(TET) - Ngày 24/01/2020(03/02/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 10/01/2020(11/01/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 03/01/2020(04/01/2020)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 27/12/2019(27/12/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 13/12/2019(13/12/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 06/12/2019(07/12/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 22/11/2019(23/11/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 08/11/2019(08/11/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 01/11/2019(01/11/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 24/10/2019(25/10/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 11/10/2019(15/10/2019)
 
Quân sự - Quốc phòng - Ngày 04/10/2019(04/10/2019)
 
123
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5809222
2897
Designed by NinhThuanSoft