Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!.                                                                                      Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!.                                                                                                         Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!.                                                                                                         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!.                                                                                                  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!.                                                                                                  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.                                                  

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - T02- 2020(05/02/2020)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tết 2020(24/01/2020)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 12-2019(04/12/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 11-2019(05/11/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 10-2019(02/10/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 09-2019(04/09/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 08-2019(06/08/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 07-2019(02/07/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 06-2019(04/06/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 05-2019(07/05/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 04-2019(02/04/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 03-2019(05/03/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 02-2019(18/02/2019)
 
Tạp chí Đô thị và cuộc sống - Tháng 01-2019(02/01/2019)
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
5809054
2729
Designed by NinhThuanSoft