- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Anh Nguyễn Văn Dũng – Điển hình trong công tác nghiên cứu, chuyển giao giống

thủy sản Hơn 22 năm công tác trong ngành Nông nghiệp và 8 năm làm Giám đốc Trung tâm Giống hải sản cấp I Ninh Thuận, nay là Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận, anh Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, chuyển giao giống thủy sản để áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, xây dựng cơ quan luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh


 

Với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng công nghệ để sản xuất giống mới và tập huấn, chuyển giao cho sản xuất; sản xuất giống thủy sản phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy sản cho khu vực và tỉnh Ninh Thuận..., anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận đã lãnh đạo đơn vị nghiên cứu và làm chủ nhiều quy trình kỹ thuật sản xuất giống thủy sản... Từ năm 2016 đến nay, anh cũng đã chủ trì thực hiện hoàn thành 2 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, 01 dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia và đang triển khai 01 dự án cấp quốc gia. Riêng năm 2019, anh Dũng được giao là Chủ nhiệm Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng một số mô hình nuôi thủy sản phù hợp nhằm tạo sinh kế bền vững cho các xã ven đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận”. Dự án được nghiệm thu cấp tỉnh trong tháng 9/2019 đạt loại khá và đã nghiệm thu cấp Nhà nước vào cuối tháng 11-2019. 

 

Anh Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh


 

Xác định việc chuyển giao giống thủy sản là công việc trọng tâm nhằm tạo con giống có chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển đa dạng đối tượng nuôi, chuyển đổi những vùng nuôi tôm khó khăn sang nuôi đối tượng mới nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, anh Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và triển khai xây dựng một số mô hình thủy sản phù hợp nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân các xã ven Đầm Nại. Điển hình như xây dựng 40 điểm mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương và 10 điểm mô hình nuôi cá mú đen chấm đỏ, cá mú đen chấm nâu. Kết quả, đến nay có hơn 120 hộ nuôi hàu Thái Bình Dương và 200 hộ nuôi cá biển các loại, hầu hết các hộ đều có lãi, góp phần đa dạng đối tượng nuôi, chuyển những vùng nuôi tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm khó khăn sang nuôi các đối tượng mới. Không chỉ lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao giống thủy sản, anh Dũng còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và truyền thụ kinh nghiệm cho đội ngũ kỹ thuật trẻ. Là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, anh Dũng đã lãnh đạo thực hiện các hoạt động sản xuất dịch vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra trong nhiều năm liền. Năm 2019, sản xuất giống cá biển trên 687 ngàn con, đạt 105,7% kế hoạch và tăng 1,5 lần so với năm 2018; sản xuất giống hàu hơn 6,5 triệu con; doanh thu từ các hoạt động sản xuất dịch vụ hơn 8,2 tỷ đồng, đạt 118,3 % chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng hơn 04 tỷ đồng so với năm 2015. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, anh Nguyễn Văn Dũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2016 đến 2019. Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 15/7/2020, Trung tâm Giống hải sản cấp 1 và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh sáp nhập thành Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh, anh Nguyễn Văn Dũng được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc Trung tâm. Với nhiệm vụ mới, thách thức mới, anh Dũng tiếp tục nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống thủy sản, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cung cấp giống có chất lượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển sản xuất theo hướng bền vững, thích ứng việc biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay./.

 

Bài và ảnh: Bạch Hải


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
8694864
66216
Designed by NinhThuanSoft