- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XSáng ngày 16-11, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh theo luật định. Tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

 

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với kết quả thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh lần này sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, cụ thể là thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thảo luận và quyết định đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định pháp luật. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

 

Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Long Biên – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Phan Tấn Cảnh – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Với đa số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Long Biên và đồng chí Phan Tấn Cảnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp cũng đã nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lưu Xuân Vĩnh.  Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Với đa số phiếu tán thành, đồng chí Trần Quốc Nam đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh gửi lời cám ơn tới sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh đã giao nhiệm vụ mới là người đứng đầu UBND tỉnh, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Với nhận thức sâu sắc trên cương vị công tác mới, vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: UBND tỉnh sẽ tập trung phấn đấu, nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn và thách thức, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững; nỗ lực hoàn thành tốt kỳ vọng và nhiệm vụ mà cán bộ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh giao.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 nêu cao tinh thần “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tạo bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tận tâm, tận lực, cống hiến hết mình, không quản khó khăn của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian đảm trách nhiệm vụ; thời gian tới, chính quyền và Nhân dân Ninh Thuận mong muốn tiếp tục đón nhận những ý kiến tham gia góp ý, sự theo dõi của các đồng chí trên con đường phát triển của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới trúng cử

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa cho các đồng chí thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và chúc mừng các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới trúng cử./.


Tin và ảnh: Lê Na – Tấn Minh


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
12267180
16961
Designed by NinhThuanSoft