- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Phóng sự: Ninh phước những đột phá trông nhiệm kỳ 2015-2020(04/08/2020)
 
Phóng sự: Công tác đền ơn đáp nghĩa trách nhiệm và nghĩa tình(26/07/2020)
 
Phóng sự: Ninh Hải – những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020(24/07/2020)
 
Phóng sự: Đảng bộ Công An Ninh Thuận – chủ động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả(24/07/2020)
 
Phóng sự: Nghề công tác xã hội(20/07/2020)
 
Phóng sự: Đam bảo ATVSLD phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp(16/07/2020)
 
Phóng sự: Biên phòng ninh thuận dấu ấn một nhiệm kỳ(08/07/2020)
 
Phóng sự: Thuận nam một nhiệm kỳ vươn lên từ khác vong mới(07/07/2020)
 
Phóng sự: Tín dụng chính sách xã hội lan tỏa cùng phong trào thi đua(30/06/2020)
 
Phóng sự: Ninh sơn bước tiến sau một nhiệm kỳ(28/06/2020)
 
Phóng sự: Vai trò của họ tộc, người uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số.(26/06/2020)
 
Phóng sự: Bác ái dấu ấn một nhiệm kỳ(24/06/2020)
 
Phóng sự: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi(18/06/2020)
 
Phóng sự: TPPR-TC vươn mình phát triển(10/06/2020)
 
Phóng sự: Đảm bảo ATVSLD tụ nâng cao trách nhiệm để bảo vệ chính mình(01/06/2020)
 
12345678
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
1445691
14405
Designed by NinhThuanSoft