- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 10-08-2020(10/08/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 03-08-2020(02/08/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 27-07-2020(27/07/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 20-07-2020(20/07/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 13-07-2020(13/07/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 04-07-2020(05/07/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 29-06-2020(29/06/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 22-06-2020(22/06/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 15-06-2020(14/06/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 08-06-2020(08/06/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 01-06-2020(01/06/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 18-05-2020(18/05/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 11-05-2020(11/05/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 04-05-2020(04/05/2020)
 
Gương sáng quanh ta - Ngày 27-04-2020(26/04/2020)
 
123
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
1793566
24930
Designed by NinhThuanSoft