- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Phòng chống tham nhũng
 
Quyết định 1330/QĐ-ĐPTTH Đài PT&TH ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
Quyết định 1303/QĐ-ĐPTTH Đài PT&TH ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch 874/KH-ĐPTTH tổ chức xét tuyển chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
Kế hoạch 624/KH-ĐPTTH KH bổ sung Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo
Kế hoạch 429/KH-ĐPTTH KH thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
Quyết định 1212/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 03 viên chức thuộc Đài PT&TH tỉnh thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm 2019
73/TB-ĐPTTH thông báo tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019
Triển khai công tác phối hợp thực hiện Gói thầu số 14 – Cung ứng, lắp đặt thiết bị chuyên ngành thuộc công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình (hạng mục thực hiện năm 2019)
Quyết định 52a/QĐ-ĐPTTH 15/01/2019 Đài PT&TH QĐ công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định 374a/QĐ-ĐPTTH 22/4/2019 Đài PT&TH QĐ công bố công khai dự toán thu, chi hoạt động sự nghiệp năm 2019
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020
Trước<< >>Sau
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
14908391
56331
Designed by NinhThuanSoft