- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2021) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021)!                             - Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước!                                  - Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!                       - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!                          - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!                                  - Phát huy truyền thống cách mạng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                                      - Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                            - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                      - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                                    - Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!                                - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!                            
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Tin trong nước
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

Đánh giá cao nỗ lực, thành tích ấn tượng đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và những kết quả tích cực, thành tích ấn tượng đã đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021. Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 53 (diễn ra ngày 22 và 23/2 vừa qua).


Thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và những kết quả tích cực, thành tích ấn tượng đã đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.


Trong bối cảnh cả thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự đồng hành, phối hợp, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.


Báo cáo của Chính phủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá cơ bản toàn diện, sâu sắc về các mặt công tác trong cả nhiệm kỳ của Chính phủ. Tuy nhiên, Báo cáo cần hoàn thiện thêm về bố cục để bảo đảm sự cân xứng, hợp lý hơn, nhất là giữa nội dung về kết quả đạt được với tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực.


Bên cạnh đó, Báo cáo cũng cần đánh giá kỹ hơn một số kết quả trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết quả thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội; việc đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; việc khắc phục các dự án thua lỗ của ngành công thương, tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các dự án, công trình chậm tiến độ…; đánh giá sâu hơn về bài học kinh nghiệm trong đề xuất, xây dựng nội dung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để bảo đảm cơ sở pháp lý điều hành kinh tế-xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, về tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của các thành viên Chính phủ, công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của Chính phủ với Quốc hội.


Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo để gửi đến Quốc hội. Giao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra chính thức để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.


Tại phiên họp thứ 53, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.


Báo cáo khẳng định, quán triệt phương châm ngay từ đầu nhiệm kỳ là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, kế thừa kinh nghiệm quản lý, điều hành từ các nhiệm kỳ trước, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Hằng năm, Chính phủ đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, kiên định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra.


Chính phủ luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chính phủ chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý, điều hành các lĩnh vực, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vừa xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh.


Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo làm rõ một số nội dung, nhấn mạnh Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra với kết quả tích cực. Việt Nam ở trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, năng suất lao động cải thiện rõ nét và vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ hơn nhân tố khoa học công nghệ, bội chi ngân sách trong phạm vi đề ra, trong nhiệm kỳ tạo hơn 8 triệu việc làm mới, thu nhập người dân được tăng lên, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, nhiều sản phẩm hàng hóa đã gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, an ninh lương thực được bảo đảm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp xanh hữu cơ được đẩy mạnh…


Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được quan tâm và đạt kết quả ấn tượng. Điều này làm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chồng chéo, bất cập và vướng mắc các quy định của pháp luật phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.


Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, kết quả trên có được là do sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng tình và ủng hộ của người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Theo baochinhphu.vn


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
17395971
42332
Designed by NinhThuanSoft