* Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021)!             * Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!                            * Thành công, thành công, đại thành công!             * Chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021)!                * Chung sức, đồng lòng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận chống dịch Covid-19!               * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!                  * Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                   * Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                     * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                   * Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!               * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 6

 

Sáng ngày 22/10/2021, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, cho ý kiến về Đề án, Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Bình – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số Sở, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 17 ngày 13.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án, Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 6.

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tại tổ và có 30 ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với tờ trình Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời làm rõ về những kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ và cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc xây dựng, ban hành Đề án và Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là cần thiết, là bước quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo với 04 quan điểm và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhất là nâng cao nhận thức, tự giác, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2021, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; trong đó, lưu ý những chỉ tiêu, nhiệm vụ có kết quả đạt còn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tham mưu, trình các chương trình, đề án theo Chương trình công tác 2021 để trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành làm cơ sở để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022. Về triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng chống dịch Covid-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm vì vậy cần tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 17 ngày 13/10/2021 và Quyết định số 2013, ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 1. Qua đó, nắm chắc mục tiêu, 05 quan điểm chỉ đạo và các giải pháp cụ thể để trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo, đúng, hiệu quả. Trong đó các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các ngành, các cấp phải đổi mới tư duy, nhận thức sâu sắc, đúng đắn hơn về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp với điều kiện tình hình mới; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; cấp ủy các cấp chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; qua đó xử lý nghiêm trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu để xảy ra các vi phạm làm phát sinh và lây lan dịch trong cộng đồng do nguyên nhân chủ quan, lơi lỏng, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, quản lý phòng, chống dịch; Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính, biện pháp y tế,… theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thần tốc xét nghiệm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, chuyển cấp độ dịch xuống mức thấp trong thời gian nhanh nhất.


Đ.c Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Đánh giá cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch Covid -19 thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác giám sát và phát hiện là khâu đầu tiên và quan trọng nhất, do vậy cấp ủy, chính quyền các cấp cần tổ chức đánh giá, nhìn nhận khách quan để có kế hoạch chuyển đổi linh hoạt và nâng cấp tổ giám sát cộng đồng lên một bước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid -19 như hiện nay.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị sở, ngành địa phương triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch, nhất là thực hiện truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng dịch. Xây dựng phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, do vậy lãnh đạo các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; quyết tâm quyết liệt, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2021./.


 

Bài và ảnh: Vũ Minh

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
23582073
9979
Designed by NinhThuanSoft