- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!                - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!                  - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!                 - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!                - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!             - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !            - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 !                - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!              - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!               - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 05- 2020(10/05/2020)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 04- 2020(04/04/2020)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 03- 2020(07/03/2020)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 02- 2020(05/02/2020)
 
Kinh tế nông thôn - Tết 2020(24/01/2020)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 12-2019(07/12/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 11-2019(02/11/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 10-2019(05/10/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 09-2019(06/09/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 08-2019(02/08/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 07-2019(08/07/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 06-2019(10/06/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 05-2019(06/05/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 04-2019(08/04/2019)
 
Kinh tế nông thôn - Tháng 03-2019(11/03/2019)
 
12
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
129503
8509
Designed by NinhThuanSoft