- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!                - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!                  - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!                 - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!                - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!             - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !            - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 !                - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!              - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!               - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 14-05-2020(15/05/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 30-04-2020(01/05/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 16-04-2020(16/04/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 02-04-2020(03/04/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 19-03-2020(19/03/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 05-03-2020(06/03/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 20-02-2020(21/02/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 06-02-2020(07/02/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 16-01-2020(17/01/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 02-01-2020(03/01/2020)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 19-12-2019(20/12/2019)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 05-12-2019(06/12/2019)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 21-11-2019(22/11/2019)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 31-10-2019(01/11/2019)
 
Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ngày 17-10-2019(18/10/2019)
 
12
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
129299
8305
Designed by NinhThuanSoft