* Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021)!             * Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!                            * Thành công, thành công, đại thành công!             * Chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021)!                * Chung sức, đồng lòng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận chống dịch Covid-19!               * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021!                * Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!                  * Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                   * Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                     * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                   * Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!               * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US

[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 09-01-2021(10/01/2021)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 02-01-2021(03/01/2021)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 26-12-2020(27/12/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 19-12-2020(20/12/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 12-12-2020(12/12/2020)
 
Đối thoại xây dựng nông thôn mới xã phước thái huyện ninh phước - Ngày 08-12-2020(09/12/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 05-12-2020(06/12/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 28-11-2020(28/11/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 14-11-2020(14/11/2020)
 
Mỗi tuần một câu chuyện về nông thôn mới - Ngày 07-11-2020(07/11/2020)
 
12345678
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
23692573
9531
Designed by NinhThuanSoft