- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                                      - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 !                         - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

 

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chiều ngày 15-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 


Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận để cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Thuận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm, quy mô nền kinh tế tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 14.938 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết. Tạo việc làm mới cho trên 82.000 lao động. Nâng thu nhập bình quân đầu người lên 60,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,94% xuống 5,74%, khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36,1% xuống còn 14,05%. Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, có 25/27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vững; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

 


Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu.

 

Với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước; trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt. Để đạt được mục tiêu đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thực hiện chu đáo, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng công phu, đánh giá đúng tình hình; đề ra các mục tiêu, giải pháp có tính khả thi, bám sát quan điểm, định hướng dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương, các chuyên gia kinh tế, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Công tác chuẩn bị nhân sự triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị một số vấn đề về phát triển năng lượng, thủy lợi, rừng, khoáng sản, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Phân tích, dự báo những tác động, tiềm năng, lợi thế, lưu ý một số giải pháp tỉnh cần tập trung trong thời gian tới. Nhìn chung, các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đưa tỉnh phát triển nhanh trong những năm tiếp theo.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nổi bật tỉnh đã nỗ lực, vượt khó vươn lên, phát huy tiềm năng, lợi thế, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, khối đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững. Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao cách thức triển khai thực hiện đảm bảo chu đáo, nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ đồng tình với những nội dung được thể hiện trong dự thảo các văn kiện của tỉnh; kết cấu các văn kiện hợp lý, nội dung có tính chất tổng kết và khái quát cao, thể hiện tính phê bình và phê bình nghiêm túc, trung thực, khách quan; có sự vận dụng tư tưởng, quan điểm lớn trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương. Thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành gồm 47 đồng chí và Ban Thường vụ 15 đồng chí. Đồng thời khẳng định, Ninh Thuận đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 10-2020. Đối với các kiến nghị của tỉnh, giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu, chuyển các Bộ, ngành Trung ương giải quyết thuận lợi nhất cho Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá của khu vực và cả nước. Cho ý kiến về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh cần tiếp tục nắm bắt những thời cơ và tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển bền vững; chú ý làm tốt công tác quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với quy hoạch vùng và cả nước; tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú ý công tác bảo vệ môi trường; an ninh nguồn nước, độ che phủ rừng; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn khối đoàn kết, nhất trí nội bộ.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu và trân trọng cám ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho tỉnh, nhất là những ý kiến gợi mở về tầm nhìn, tư duy chiến lược, giải pháp để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa tỉnh phát triển lên tầm cao mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 


Tin và ảnh: Hữu Tầm


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Gỡ vướng về giải phóng mặt bằng cho công trình kè chống sạt lở bờ sông Dinh ở xã Phước Sơn(24/10/2020)
 
UBND huyện Ninh Phước tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm của chương trình dự án “Mỗi xã một sản phẩm”(24/10/2020)
 
Điện lực Ninh Hải đảm bảo nguồn điện an toàn trong mùa mưa bão(24/10/2020)
 
Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm cung cấp điện ổn định, liên tục trong thời điểm dịch bệnh Covid-19(24/10/2020)
 
UBND tỉnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ, công chức(21/10/2020)
 
Họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(21/10/2020)
 
Ninh Phước tổ chức cuộc họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(21/10/2020)
 
12345
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
6411595
72465
Designed by NinhThuanSoft