- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23


Sáng ngày 16-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 13, tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên và Thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo đến đại biểu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Qua 5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 13 đã bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểuVề tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị về văn kiện Đại hội được thực hiện đảm bảo; nhân sự cấp ủy khóa mới chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, thể hiện tính dân chủ, khách quan, nhân sự cấp ủy đương nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và có số dư theo quy định; việc bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử cấp ủy, nhân sự chủ chốt đảm bảo phương án nhân sự được Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên phê duyệt. Qua đó, Tỉnh ủy đánh giá Đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp ở 11/11 Đảng bộ.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

 

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Bắc Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-10, tại Hội trường UBND tỉnh với sự tham dự của 417 đại biểu, trong đó 68 đại biểu mời và 349 đại biểu chính thức, trong đó 45 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu bầu tại Đại hội cấp trên cơ sở. Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển KT-XH nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo, phục vụ Đại hội được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và chủ động cao, cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó, rút ra 6 bài học kinh nghiệm từ Đại hội, trong đó, chú trọng việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định hướng dẫn của Trung ương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần hăng hái, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, công tâm, khách quan, đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực; thực hiện quy trình, thủ tục bầu cử cần bám sát Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; xây dựng kịch bản Đại hội phải bám sát chương trình chi tiết Đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm cao, đúng quy định, quy trình, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Tiểu ban, các tổ giúp việc, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian các đầu việc để báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt đến các đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, đảm bảo điều kiện tốt nhất để tham dự Đại hội. Tiếp tục phản ánh tình cảm, ý kiến tâm huyết, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội; kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo kế hoạch đã đề ra. Nhất là giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, theo dõi chỉ đạo về tình hình mưa lũ và tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp chống dịch COVID-19./.

 

Tin và ảnh: Tuấn Quỳnh


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Ninh Thuận thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp(24/11/2020)
 
Công ty Điện lực Ninh Thuận hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020(24/11/2020)
 
Phòng tránh tai nạn lao động trong Ngành điện – Trách nhiệm của người lao động và người quản lý(24/11/2020)
 
Đồng chí Châu Thị Thanh Hà được bầu làm Bí thư Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2020 – 2025(24/11/2020)
 
Triển vọng từ giống chuối già Nam Mỹ(24/11/2020)
 
Cô giáo Trần Phạm Mai Duy tâm huyết với nghề(23/11/2020)
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận thắp sáng hy vọng cho trẻ khuyết tật(23/11/2020)
 
12345
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
8409064
25474
Designed by NinhThuanSoft