- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Thuận – những đóng góp vào 75 năm Quốc hội Việt Nam

 

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 6/1/1946, đồng bào cả nước nô nức tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 75 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có những đóng góp to lớn, quan trọng vào việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã có những đóng góp đáng kể, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, chúng ta cùng điểm lại những nét lớn trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong 75 năm qua


Ngày 06/01/1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của ngày hội non sông, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử. Cuộc Tổng tuyển cử đã thắng lợi rực rỡ, đi vào lịch sử nước nhà, là mốc son đánh dấu sự phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp nhân dân ta làm chủ vận mệnh quốc gia, dân tộc.

 

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đồng chí Trần Thi và ông Lưu Ai vinh dự đại diện cho nhân dân tỉnh Ninh Thuận trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I. Cuối tháng 1/1946, đồng chí Trần Thi lên đường ra Hà Nội dự phiên họp Quốc hội đầu tiên. 


Đồng chí Trần Thi, bí danh là Hồng Tráng, là một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7/1930. Dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Hà Nội trong 9 ngày, đồng chí Trần Thi cùng các đại biểu bầu Chính phủ kháng chiến, bầu cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước; quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và thảo luận những vấn đề quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của đất nước. Nội dung tham luận của đồng chí Trần Thi chủ yếu phản ảnh tình hình kháng chiến của Ninh Thuận, đồng thời, bày tỏ niềm tin của nhân dân Ninh Thuận đối với chính quyền cách mạng, ra sức ủng hộ kháng chiến về mọi mặt, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Với Quốc hội khóa II, III, đồng chí Trần Thi được lưu nhiệm tham dự các hoạt động của Quốc hội và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình cho đến khi đồng chí lâm bệnh và mất vào tháng 01/1967. Ông Phan Minh Tùng – Trưởng thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước nói: “Người dân chúng tôi rất vinh dự và tự hào có cụ Trần Thi là đại biểu Quốc Hội đầu tiên của đất nước là người con của làng Vạn Phước, cụ cũng đã là người đầu tiên tập hợp những người yêu nước tại địa phương để chống Pháp xâm lược, và những hoạt động cách mạng của cụ đã góp phần vào đưa huyện Ninh Phước nói chung và xã Phước Thuận, làng Vạn Phước được công nhận quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang, và được sự quan tâm của đảng và nhà nước thì nhà tưởng niệm cụ được xây ở đình làng từ năm 2012 để là nơi tiếp nối, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mai sau noi gương cụ tiếp bước xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu mạnh.


Do hoàn cảnh chiến tranh chi phối, từ Quốc hội khóa I đến khóa III, Ninh Thuận chỉ có một đại biểu là đồng chí Trần Thi. Quốc hội khóa IV và V không có đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tham dự.


Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, khi non sông đã thu về một mối, ngày 15/4/1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI được tiến hành trong cả nước và đã thu được thắng lợi rực rỡ. Từ đây, có một Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham gia Quốc hội khóa VI, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thuận Hải có 7 đại biểu địa phương. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực cùng với Quốc hội thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng của đất nước sau ngày thống nhất như quyết định tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô; bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng được Quốc hội ghi nhận và tiếp thu, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân trong thời kỳ mới.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận suốt 14 khóa của Quốc hội đã kế thừa và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong hoạt động lập pháp, các đại biểu trong đoàn đã tích cực nghiên cứu chuyên sâu các dự án luật, coi trọng tính thực tiễn, tham gia đề xuất với Quốc hội xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời, tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống. Hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; hiệu quả giám sát bước đầu được phát huy, giúp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền được tốt hơn, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong xây dựng chính sách, pháp luật và quá trình điều hành, góp phần thúc đẩy việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN. Đặc biệt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến quan trọng được Quốc hội ghi nhận và tiếp thu về những vấn đề có vai trò rất quan trọng đối với tỉnh như: chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận; bố trí vốn xây dựng tuyến đường ven biển và nhiều công trình thủy lợi lớn của tỉnh…

 

Cùng với tinh thần đổi mới chung của Quốc hội, hoạt động của Đòan đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả, được cử tri đồng tình và đánh giá cao. Ông Huỳnh Chí Cao, Cử tri phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho biết:  “Qua xem các báo, đài, qua các nghị sự của quốc hội, thấy đoàn ĐBQH của tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ qua, đã có nhiều sự đổi mới, đã có nhiều tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân cũng được các đồng chí trong đoàn ĐBQH để đưa ra trình Quốc hội để cùng xây dựng chế độ, chính sách nói chung để phát triển đất nước. Là người cử tri, tôi thấy rất vui mừng vì sự đổi mới đó”

 

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đồng thời, đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tự hào về truyền thống 75 năm qua, người đại biểu Quốc hội hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm đối với sứ mệnh lịch sử của Quốc hội đối với đất nước trong giai đoạn mới và cử tri trong tỉnh. Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, với bản lĩnh, trí tuệ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, đóng góp xứng đáng vào hoạt động chung của Quốc hội và sự phát triển của tỉnh./.

 

 

Bài và ảnh: Thúy Hằng – Asah Xuyến.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
15300115
72570
Designed by NinhThuanSoft