Ra đời từ đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, “Đường Hồ Chí Minh trên biển” đã đáp ứng tốt những đòi hỏi đó. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tháng 9/1963, Đoàn 759 đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai; Tàu 41 được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất; các tàu 43, 54, 55 và 56 được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; các tàu 42, 67 và 68 được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đoàn 125 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất ngày 01/01/1967 và lần thứ hai ngày 03/6/1976. Tổng kết đợt hoạt động “Chiến dịch CQ-88” (năm 1988), Lữ đoàn 125 có 2 tập thể: Tàu HQ505, tàu HQ931 và 1 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lữ đoàn 125 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2011), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2016).Dâng hương tại Bến K15 , nơi xuất phát đầu tiên của những con tàu không số đi chi viện cho chiến trường miền Nam, khai thông con đường vận tải chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. - Ảnh: Phan Tuấn.


“Đường Hồ Chí Minh trên biển” là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tinh thần cách mạng kiên cường, truyền thống anh hùng, sáng tạo và tình đoàn kết quốc tế chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, trực tiếp đảm bảo cho chiến trường miền Nam đánh thắng kẻ thù xâm lược.


Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961 - 23/10/2021) là dịp để chúng ta khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của “Đường Hồ Chí Minh trên biển”; khẳng định biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc.


Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, vừa thuận lợi, vừa có những thách thức mới. Xu thế toàn cầu hóa đang tác động toàn diện trên bình diện quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu khách quan cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta phải đẩy mạnh “xây dựng Quân đội nhân dân... cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại” (1). Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới. Kế thừa, phát huy tinh thần, giá trị của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang đó.


Trước hết, cần chú trọng xây dựng Quân đội, nhất là lực lượng Hải quân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; quán triệt cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, có niềm tin và thành thạo trong khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.


Chú trong bồi dưỡng, củng cố tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn trước những tình huống phức tạp, hiểm nguy. Khơi dậy ở bộ đội Hải quân tinh thần “còn người còn biển, đảo”, “một tấc không đi, một ly không rời”, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền của Tổ quốc. Coi trọng động viên, phát huy năng lực sáng tạo, ý thức đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo sớm diễn biến tình hình trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng điểm, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ.


Đặc biệt, phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm của “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” để vận dụng vào công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, trang bị mới gắn với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, thu hẹp trình độ phát triển với hải quân các nước tiên tiến.


Tinh thần, giá trị “Đường Hồ Chí Minh trên biển” sẽ mãi là hành trang lịch sử quý báu để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục lập nên những thành tích, chiến công mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trực tiếp là trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của đất nước./.


Tài liệu tham khảo:


(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 67.Theo dangcongsan.vn