Suy thoái đất ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động canh tác nông nghiệp. – Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, báo cáo của Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa cho biết lợi ích kinh tế của việc khôi phục đất bị suy thoái có thể lên tới từ 125 – 140 nghìn tỷ USD mỗi năm, cao hơn khoảng 50% so với mức 93 nghìn tỷ USD GDP toàn cầu được ghi nhận vào năm 2021.

Báo cáo “Triển vọng Đất đai Toàn cầu 2” chỉ rõ nếu các hoạt động hiện tại tiếp tục diễn ra cho đến năm 2050, thì sự suy thoái hơn nữa, tương đương với quy mô của Nam Mỹ, có thể xảy ra. Cụ thể, theo báo cáo, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng suy thoái chất lượng đất của trái đất bắt nguồn từ hoạt động sản xuất lương thực. Hiện tượng đất bạc màu, gây ra tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, độ phì nhiêu của đất, nước, đa dạng sinh học, cây cối hoặc thảm thực vật bản địa, đang ngày càng lan rộng tại nhiều khu vực.

Ông Ibrahim Thiaw, Thư ký điều hành Công ước Liên Hợp Quốc về Chống sa mạc hóa, cho biết: “Suy thoái đất đang ảnh hưởng đến thực phẩm, nước, carbon và đa dạng sinh học. Nó đang làm giảm GDP, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, giảm khả năng tiếp cận nước sạch và khiến tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ hơn”. Theo ông, hoạt động nông nghiệp hiện đại đã thay đổi bộ mặt của hành tinh, hơn bất kỳ hoạt động nào khác của con người, vốn gây ra 80% nạn phá rừng, 70% việc sử dụng nước ngọt và là nguyên nhân lớn nhất gây mất đa dạng sinh học trên cạn.

Báo cáo của UNCCD cũng đưa ra các khuyến nghị cho những người ra quyết định về cách đầu tư vào phục hồi đất, giảm thiểu biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

UNCCD cho biết, báo cáo này mất 5 năm để hoàn thành, có sự tham gia của 21 tổ chức đối tác và tập hợp hơn 1.000 tài liệu tham khảo và 250 nghiên cứu điển hình từ khắp nơi trên thế giới, tạo thành tổng hợp thông tin toàn diện nhất từng được thu thập về chủ đề này./.

Theo dangcongsan.vn