clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 

play video17/11/2023 09:34

Chiều ngày 16/11/2023, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo trong tháng 10 năm 2023. Triển khai nhiệm vụ  tháng 11 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị: Cơ quan thường trực và thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 225 ngày 18/7/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận khắc phục các kiến nghị của đoàn công tác thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Thời gian đến, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tổ chức công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc trên trang mạng thông tin điện tử phục vụ doanh nghiệp, Nhân dân. Thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đẩy mạnh phòng, chống tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp./.

 Bài và ảnh: Hữu Tầm

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2