Chiều 29/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Xít-ta-ram I-e-chu-ri, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M).

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm trực tuyến với đồng chí Xít-ta-ram I-e-chu-ri, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M). – Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Tổng Bí thư Xít-ta-ram I-e-chu-ri đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội đàm với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm qua về những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước, bảo đảm công bằng xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã thông tin về tình hình Ấn Độ, những ưu tiên của CPI-M hiện nay về tăng cường dân chủ, thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ xã hội. Về tình hình quốc tế, đồng chí bày tỏ lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19, sự phát triển của chủ nghĩa cực hữu, cực đoan. Đánh giá cao quan hệ truyền thống và sâu đậm giữa hai Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Xít-ta-ram I-e-chu-ri cho rằng trong tình hình phức tạp hiện nay và việc các nước đều phải đối mặt nhiều thách thức, sự đoàn kết và hợp tác giữa các đảng cộng sản trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thiết thực với Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm tới thông qua việc trao đổi đoàn, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, chính sách.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng CPI-M đã tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 23, đồng chí Xít-ta-ram I-e-chu-ri được bầu lại làm Tổng Bí thư và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tại bang Kerala do Chính phủ CPI-M giành được. Đồng chí trao đổi về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII với những bài học lớn như xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong mọi công việc,triển khai các công việc với quyết tâm chính trị vững vàng, nỗ lực to lớn; những kết quả thực hiện đường lối Đại hội XIII trong đó có những kết quả tích cực trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với các đảng cộng sản, cánh tả trong đó có CPI-M, nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, đề xuất một số phương hướng hợp tác như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng đảng và chính sách phát triển kinh tế – xã hội; khuyến khích các tổ chức nhân dân hai đảng tăng cường giao lưu, phối hợp hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ; tạo điều kiện đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa bang Kerala do CPI-M cầm quyền với các địa phương của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước thời gian tới. Đồng chí Tổng Bí thư đã bày tỏ sự nhất trí về các đề xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam và sẵn sàng cùng phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể trong thời gian tới./.

Theo dangcongsan.vn