clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

play video12/01/2022 17:50

Sáng ngày 11/01/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Năm 2022, toàn Đảng bộ Khối phấn đấu có từ 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 85% tổ chức cơ sở Đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở Đảng và 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thành lập mới 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, kết nạp mới 150 đảng viên…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã tặng Giấy khen cho 18 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021; 06 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích “đặc biệt xuất sắc” trong từng lĩnh vực năm 2021; đồng thời tặng Giấy khen cho 12 đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2017-2021)./.

 

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến

Thích ứng an toàn Covid-19
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2