clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Giám sát thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường

play video28/07/2022 11:15

Chiều ngày 27/7/2022, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Lê Văn Bình – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Giám sát thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên & Môi trường Ninh Thuận.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng, lĩnh vực tài nguyên môi trường là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, rộng lớn, được điều chỉnh, quy định bởi nhiều Luật dẫn đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường trở nên nặng nề hơn, phức tạp hơn, bên cạnh đó, nhận thức về vấn đề môi trường càng quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay khi các tỉnh, các địa phương, các quốc gia đều hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực môi trường; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về bảo vệ môi trường; việc thẩm định, phê duyệt, xác nhận thủ tục môi trường tại các doanh nghiệp; công tác kiểm soát ô nhiễm, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường ….

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đánh giá với chức năng, nhiệm vụ của mình Sở Tài nguyên & Môi trường đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản này đi vào cuộc sống ; những kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường không chỉ cho cán bộ công chức của ngành tài nguyên môi trường mà còn cho cả người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và thu hút đầu tư trên địa bàn. Trên cơ sở đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường  chọn lọc, tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường, đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển các phong trào, sự kiện liên quan đến môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường; Rà soát, tham mưu kịp thời, hiệu quả việc hiện thực mục tiêu phát triển nhanh và bền vững tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường nhất là việc thực hiện thẩm định phê duyệt các dự án; kiểm soát tốt vấn đề ô nhiễm theo phương châm phòng ngừa là chính; thường xuyên thực hiện cơ chế hậu kiểm các dự án về môi trường, đồng thời có cơ chế giải quyết những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của người dân về vấn đề môi trường; xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn về vấn đề môi trường; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận, đoàn thể để nhân rộng các mô hình hiệu quả, về quản lý, bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư; xác lập cơ chế nắm bắt dư luận của người dân liên quan đến vấn đề môi trường tại tỉnh Ninh Thuận; đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý bảo vệ môi trường …/.

 

Bài và ảnh: Vũ Minh

 

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2