clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2022

play video19/09/2022 08:38

Sáng ngày 16/9/2022, đồng chí Chamaléa Thị Thủy – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trì hội nghị giao ban công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh 9 tháng  và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chamaléa Thị Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị hệ thống Dân vận trong tỉnh chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả công tác Dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2022) gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Minh Triều

 

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2