clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

play video11/03/2023 17:00

Sáng ngày 10/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh.

Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đã quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hoá, con người trong giai đoạn hiện nay; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Qua hội nghị,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2023. Từ đó nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; chủ động vận dụng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận vào thực tiễn công tác, học tập, lao động, sản xuất ./.

Bài và ảnh: Hòa Diệu – Anh Dũng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2