clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

play video24/05/2023 16:29

Sáng ngày 23/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới 75 điểm cầu cấp huyện và cấp xã với 2.170 đại biểu tham dự. Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Thuận có các đồng chí Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội;“trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sắp xếp thời gian nghiên cứu, học tập, trao đổi để nhận thức sâu sắc các nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; các tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sau Hội nghị này tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, phương tiện cổ động trực quan, trong sinh hoạt chi bộ … góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy Ninh Thuận giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 600 trang, 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần: Phần thứ nhấtlà một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Phần thứ hai, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từ đó đi đến nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt: Là các ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư./.

Bài và ảnh: Minh Triều

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2