clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp và bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

play video17/05/2022 16:09

Sáng ngày 16/5/2022, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Ninh Thuận tổ chức hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp và bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp và bổ trợ tư pháp tham gia giải quyết vụ việc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, hiện nay các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giải quyết các vụ việc về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn hạn chế, đội ngũ cán bộ còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần được tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn về lĩnh vực môi trường, bổ sung kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải quyết các vụ việc về môi trường; lực lượng chức năng cần được tập huấn bổ sung kiến thức về nghiệp vụ cơ bản, kiến thức pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án về môi trường. Đồng thời có quy chế về công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trong giải quyết các vụ việc về môi trường, từ đó nâng cao năng lực của các cơ quan Tư pháp và đội ngũ cán bộ khi tham gia giải quyết các vụ việc về môi trường./.

 

Bài và ảnh: Hòa Diệu – Anh Dũng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2