clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Quốc Tế

Hợp tác quốc tế góp phần bảo đảm quyền con người

play video22/09/2022 14:09

Hợp tác quốc tế để các nước hiểu thêm về bảo vệ quyền con người ở Việt Nam và thúc đẩy nhân quyền là chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tiến trình này đã mang lại nhiều thành tựu rõ nét, góp phần phát huy và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người ở nước ta.

Hợp tác quốc tế góp phần bảo đảm quyền con người - Ảnh 1.

Gần 30 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 60% (1993) xuống còn 2% (2021). Chỉ số phát triển con người ngày được cải thiện, Việt Nam đứng thứ 115/191 quốc gia.

Hợp tác quốc tế góp phần bảo đảm quyền con người - Ảnh 2.

Hội nhập, hợp tác quốc tế cũng góp phần phát triển và đảm bảo toàn diện hơn quyền con người ở trong nước.

Quyền tiếp cận thông tin được đảm bảo. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet cao trên thế giới. Trên 99% dân số tiếp cận mạng lưới viễn thông. Hơn 70% dân số sử dụng mạng Internet, 72 triệu người dùng mạng xã hội.

Hợp tác quốc tế góp phần bảo đảm quyền con người - Ảnh 3.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, biểu đạt thông tin của người dân ngày càng được tôn trọng, bảo vệ.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam cũng triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Thông qua hợp tác quốc tế, Việt Nam đã nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế về quyền con người; cho thấy trách nhiệm cũng như quyết tâm của mình trong thực thi và thúc đẩy quyền con người theo các cam kết quốc tế.

Theo vtv.vn

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2