clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận sản xuất vụ Hè – Thu 2022 đạt năng suất cao

play video19/09/2022 08:39

Đến thời điểm này, nông dân huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đã thu hoạch gần xong diện tích lúa vụ Hè – Thu 2022. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là dừng sản xuất vụ Mùa và đưa nhiều giống lúa mới vào sản xuất, nên năng suất lúa trong vụ Hè – Thu này trên địa bàn huyện Ninh Phước tăng lên đáng kể. Đây là cơ sở để Ninh Phước tiến tới bỏ hẳn sản xuất lúa vụ Mùa để tập trung chuyển sang các giống lúa chất lượng cao, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận sản xuất vụ Hè – Thu 2022 đạt năng suất cao.

Trong vụ Hè – Thu, cánh đồng lớn của xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận có diện tích xuống giống khoảng hơn 500 ha. Thời điểm này, nông dân đã thu hoạch xong. Nếu như những năm trước, việc sản xuất các giống lúa ML214, TH41, OM 4900, nông dân chỉ thu hoạch được từ 65 đến 70 tạ/ha thì trong vụ Hè – Thu này, nhờ chuyển đổi sang các giống lúa chất lượng cao như DV 108 và giống lúa Đài thơm 8, sản lượng lê đến hơn 80 tạ/ha, có hộ đạt được 90 tạ/ha.

Toàn huyện Ninh Phước, Ninh Thuận có hơn 5.000 ha sản xuất lúa. Trong đó, có 4 địa phương đã dừng sản xuất vụ Mùa là thị trấn Phước Dân, xã Phước Thuận, An Hải và xã Phước Hải với diện tích hơn 1.665 ha. Đối với vụ Hè – Thu 2022, Ninh Phước đã chuyển hơn 2.100 ha sang sản xuất các giống lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, DV108, Q5, TD 25. Bên cạnh đó, các xã trên địa bàn huyện Ninh Phước đã đẩy mạnh áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”  và mô hình quản lý dịch hại trên cây lúa, còn gọi là mô hình IPM nên đã hạn chế được dịch bệnh.

Bên cạnh chỉ đạo các địa phương hạn chế sản xuất vụ Mùa, ngành nông nghiệp huyện Ninh Phước đang liên kết với các doanh nghiệp sản xuất giống lúa chất lượng cao để trồng thử nghiệm, làm cơ sở để triển khai sản xuất đồng loạt trong vụ Đông xuân sắp tới.

Từ kinh nghiệm trong vụ sản xuất lúa vụ hè thu năm 2022, huyện Ninh Phước đang tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích người dân tăng cường sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và quy trình canh tác tiên tiến để giảm mạnh chi phí cho người trồng lúa.  Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện mô hình chuyển sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ/năm, tránh ảnh hưởng của thời tiết để tăng năng suất cây lúa và tăng thu nhập cho nông dân./.

 

Bài và ảnh: Minh Triều

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2