clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Trong Nước

Không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo chức năng

play video23/01/2023 09:43

Kết quả từ các địa phương thí điểm mô hình chính quyền đô thị cho thấy, công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp được thực hiện nhanh gọn, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay; dân chủ ở cơ sở được phát huy nhằm tăng cường sự đồng thuận của nhân dân.

Không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo chức năng - Ảnh 1.

Công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại các phường được đánh giá thực hiện nhanh gọn hơn. – Ảnh: VGP/Gia Huy.

Chính quyền hoạt động gọn nhẹ, tăng tính chủ động điều hành

Tại địa bàn quận Hà Đông, Bí thư quận ủy Nguyễn Thanh Xuân cho biết, việc thực hiện việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại phường được quận chỉ đạo, thực hiện bài bản, thận trọng, đúng quy định. Nhờ quá trình tuyên truyền bài bản, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải thực hiện mô hình chính quyền đô thị được nâng lên; cán bộ, công chức các phường phấn khởi và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị tại quận đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ và không chồng chéo chức năng, phân định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm.

Công tác bố trí sắp xếp, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và việc chuyển công chức chuyên môn ở các phường về UBND quận quản lý được quận ủy chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện.

Quận đã ban hành 50 quyết định bổ nhiệm đối với 17 chủ tịch, 33 phó chủ tịch UBND các phường; ban hành 200 quyết định về việc chuyển công chức cấp xã thành công chức do UBND quận quản lý theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác quản lý tài chính ngân sách khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị cũng được quận quan tâm thực hiện theo các hướng dẫn của thành phố; năm 2021 đã hoàn thành việc quyết toán ngân sách các phường 6 tháng đầu năm và giao dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm cho 17 phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND quận.

Cũng theo Bí thư quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả. Công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp được thực hiện nhanh gọn, chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu.

Vì vậy, người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại các phường đã có thể rút ngắn được thời gian đi lại, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay.

Đặc biệt là ứng dụng công nghệ tại bộ phận một cửa của quận và “Các Thủ tục hành chính lấy ngay” tại cấp phường đã nâng cao mức độ hài lòng người dân, tạo điểm nhấn thay đổi rõ nét.

Bài học kinh nghiệm được Bí thư quận Hà Đông chia sẻ từ quá trình lãnh đạo thực hiện chính quyền đô thị là phải nắm, chỉ đạo triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Việc triển khai tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là vấn đề mới, chưa có tiền lệ nên việc triển khai phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo. Đặc biêt là phải chú ý bảo đảm đúng vai, không bao biện, làm thay nhưng cũng không buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Quá trình triển khai phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án để thực hiện và huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Việc phân công cán bộ đảm nhiệm, phụ trách thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

Quận ủy Hà Đông cũng nhận thấy, xây dựng chính quyền đô thị gắn với cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực; thực hiện số hóa, ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào trong công việc, nhất là trong dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo chức năng - Ảnh 2.

HĐND quận Hà Đông tái giám sát công tác quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. – Ảnh: UBND quận Hà Đông.

Tăng kiểm tra, giám sát dân chủ ở cơ sở

Phát huy dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường sự đồng thuận trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở địa phương là nội dung nhiều quận, thị xã Sơn Tây đã thực hiện trong hơn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn Thành phố đã tổ chức 447 cuộc giám sát và hàng nghìn cuộc giám sát của các ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong đó có 582 cuộc về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tại các phường đã tổ chức 153 cuộc phản biện xã hội tập trung vào dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình, quyết định của UBND phường.

Tại quận Hai Bà Trưng, từ ngày 01/7/2021 đến nay không còn tổ chức HĐND phường, cơ chế giám sát việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân đã được thực hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; giám sát phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Các đơn vị đã triển khai 26 cuộc giám sát, khảo liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mặc dù số lượng công việc ngày càng nhiều, phát sinh nhiệm vụ mới, khó,với số lượng đại biểu HĐND quận chỉ có 35 người, ít hơn so với nhiệm kỳ trước 5 người, song hoạt động của HĐND quận ngày càng có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả, rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế – xã hội, ngân sách, các lĩnh vực của địa phương.

Hoạt động giám sát được tăng cường và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan từ Quận đến cơ sở. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình có nhiều đổi mới, sôi nổi, tâm huyết đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận.

Để vai trò, hoạt động giám sát của HĐND quận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khi không còn HĐND phường trong thời gian tới được tốt hơn, quận Hai Bà Trưng xác định các đại biểu HĐND quận cần bám sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, vừa đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tập trung những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm để giám sát các vấn đề liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở.

Còn theo Bí thư thị xã Sơn Tây Trần Anh Tuấn, qua 1 năm thực hiện, mô hình chính quyền đô thị tại các phường không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và cho thấy nhiều ưu điểm so với chính quyền địa phương ở nông thôn như: Hoạt động thông suốt, nhanh gọn, thuận lợi trong việc phân cấp, phân quyền, tiết kiệm ngân sách; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bảo đảm tính minh bạch trong quản lý; nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong quản lý, điều hành công việc.

Có được những kết quả như trên là do thị xã đã chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở trong từng bước thực hiện mô hình. Để tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, UBND các phường chú trọng đổi mới các hình thức công khai, thông tin đến nhân dân. Ngoài các hình thức thông tin truyền thống qua loa truyền thanh, niêm yết tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, qua các cuộc họp, hội nghị thì hình thức công khai qua mạng xã hội Zalo, Facebook được các đơn vị sử dụng nhiều và cho thấy hiệu quả tốt hơn, số lượng người được tiếp cận với thông tin nhiều hơn đồng thời lại có tính tương tác trực tiếp, người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi, phản ánh, kiến nghị với đảng ủy, chính quyền cơ sở.

Tại quận Bắc Từ Liêm các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nhằm tăng cường dân chủ ở cơ sở, tại các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND quận đã tiếp công dân, giải thích pháp luật, ghi nhận ý kiến của công dân, tiếp nhận đơn thư của công dân, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trong hoạt động chất vấn, các tổ đại biểu cử đại diện của tổ mình nêu vấn đề, tổ đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho các cơ quan có liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc và những lĩnh vực mà đại biểu cũng như cử tri đang quan tâm, đồng thời kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả.

Trong tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND đã lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời phát hiện những vấn đề, bức xúc ở địa phương, cơ sở, từ đó có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cơ quan có liên quan và với Thường trực HĐND để tổ chức các đoàn giám sát, làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý và khắc phục.

Qua đó, cử tri ngày càng tin tưởng vào HĐND, từ đó vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng được khẳng định và tăng cường.

Theo chinhphu.vn

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2