clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật

play video12/01/2022 10:42

Ngày 10/01/2022, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận và các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại phiên thảo luận đã có 31 đại biểu phát biểu ý kiến và 9 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến nhất trí sự cần thiết và cho rằng việc xây dựng, sửa đổi bổ sung dự án Luật là để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc có tính cấp bách hiện nay. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cân nhắc việc ban hành Luật; đồng thời làm rõ cơ sở chính trị pháp lý và cơ sở thực tiễn để ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; không sửa đổi một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận dự phiên thảo luận trực tuyến.

Đối với việc sửa đổi nội dung của từng Luật cụ thể, các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến như thống nhất phân cấp, phân quyền cho các địa phương, nhưng cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc việc phân cấp, phân quyền đảm bảo quản lý chặt chẽ; có ý kiến thống nhất sửa đổi Luật nhà ở nhưng cũng có ý kiến đề nghị đánh giá tác động kỹ hơn, quy định chặt chẽ hơn để tránh trục lợi chính sách, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; một số ý kiến đề nghị sửa đổi luật toàn diện hơn Luật đấu thầu, cân nhắc việc cho thực hiện trước một số nội dung khi ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận nguồn vốn ODA…

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã giải trình để làm rõ một số ý kiến của các đại biểu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá hầu hết các ý kiến của các đại biểu đều tâm huyết, trách nhiệm. Sau phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua./.

 

Bài và ảnh: Vũ Minh

Thích ứng an toàn Covid-19
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2