clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp thứ 27

play video19/09/2023 09:21

Sáng ngày 18/9/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp thứ 27 nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Đông, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân (UBND) tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và đại diện các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì phiên họp. 

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp thứ 27.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; về phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, giao biên chế công chức cấp tỉnh, cấp huyện; giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Ninh Thuận năm 2023; về phê duyệt số lượng hợp đồng lao động tại các đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2023-2024; quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ban Văn hóa-Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định định mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Phiên họp cũng nghe Ban Kinh tế-Ngân sách báo cáo kết quả tham mưu trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái. Ban Văn hóa-Xã hội báo cáo kết quả tham mưu đề xuất thực hiện thí điểm việc phân cấp cho cấp huyện trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ban Pháp chế báo cáo kết quả tham mưu triển khai tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu kết luận.

 Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận đề nghị: các Ban HĐND tỉnh Ninh Thuận tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoàn chỉnh, đảm bảo các dự thảo nghị quyết khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Thuận sắp tới phải chặt chẽ, khả thi, đúng quy trình, quy định. Đồng chí Phạm Văn Hậu nhấn mạnh: Tại kỳ họp thứ 14 dự kiến có nhiều Nghị quyết, do đó đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổng rà soát các đối tượng thụ hưởng trong phạm vi các dự thảo Nghị quyết để cập nhật đánh giá toàn diện và chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo giải trình. Đồng chí cũng giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa -Xã hội và các Sở, ngành rà soát lại tất cả các Nghị quyết HĐND tỉnh Ninh Thuận đang còn hiệu lực. Qua đó, xác định những nội dung bất cập, chưa phân bổ nguồn lực thực hiện để đánh giá hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện các Nghị quyết tỉnh đã ban hành./.

Bài và ảnh: Công Phong

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2