clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

play video18/05/2022 15:08

Sáng ngày 17/5/2022, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trì hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường,thị trấn trong tỉnh. Dự điểm cầu tại Tỉnh ủy Ninh Thuận có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh.

Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận thông báo nhanh đến các đại biểu về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5. Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Nổi bật là đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các Luật có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay.

Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh…; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu, các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung  tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Bài và ảnh: Vĩnh Phát

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2