clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

play video24/11/2022 10:20

Sáng ngày 22/11/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, để thay  thế các Quyết định số 64 ngày 26/9/2016, Quyết định số 15 ngày 26/01/2018 và Quyết định số 17 ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Quy định về bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lần này được bố cục thành 07 Chương, 57 Điều; giảm 03 Chương và 08 Điều so với quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64 ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh. Dự thảo Quy định phân ra 5 nhóm vấn đề gồm kế thừa, giữ nguyên 35 điều đã căn cứ quy định pháp luật đang còn hiệu lực thi hành; sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với văn bản mới ban hành; cập nhật chủ trương hỗ trợ được Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận chấp thuận; bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số điều cho phù hợp với tình hình thực tế…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài Nguyên và Môi Trường trong xây dựng dự thảo quy định về bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu kỹ lưỡng, cẩn trọng các ý kiến bổ sung của các Sở, ngành, địa phương và khẩn trương bổ sung báo cáo tác động môi trường để hoàn chỉnh Dự thảo quy định; trong đó, lưu ý trích dẫn các quy định của pháp luật để người dân dễ theo dõi, dễ hiểu. Sau khi hoàn thành, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định và trình UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét; các công việc hoàn thành ngay trong tháng 11/2022.

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2